År 1804 lät greve Samuel af Ugglas, som både var landshövding och ägare till Almare-Stäkets gård bygga en bro över Stäksundet. Bron låg precis nedanför den gamla och i många år omstridda borgen Almare-Stäket. För sitt besvär fick han inte bara rätt att ta ut en broavgift, han fick även äran att sätta upp en fem meter hög obelisk i röd granit. På den lät han gravera ett långt, högtravande och gentemot kungen Gustav IV Adolf högst insmickrande budskap: ”Över denna bro som på Konungens önskan 1804 byggdes af Grefve Sam Af Ugglas färdades Hans Majestät med älskad gemål och dotter första gången vid återkomsten från utrikes orter den 7 februari 1805. Minnet av trogna undersåtars glädje att återse sin överhet förvaras på denna sten.”

Ibland går det dock inte som man vill, och efter att Gustav IV Adolf avsatts 1809, och ersatts av sin farbror Karl XIII, byttes texten på minnesstenen ut. Den nya texten, som nitades fast med bronsbokstäver över den gamla texten, var betydligt kortare och mer rakt på sak. Den lydde: ”För bekvämligare överfart byggdes denna bro år 1804 av Grefve Samuel af Ugglas”

 

Facebooktwitterlinkedin
Kategorier: SverigeVändpunkter