När Henry VIII dog var hans son Edward knappt tio år gammal. Att det var han som skulle efterträda sin far var självklart. Edward VI var Englands hopp, sonen Henry fått med sin tredje fru, Jane Seymour, efter att hans två tidigare drottningar bara gett honom var sin dotter. Omständigheterna kring Henrys äktenskap hade gjort hans två tidigare äkta döttrar, Mary och Elizabeth, oäkta i lagens ögon, och Edward var därför kungens enda äkta barn. I kungens strävan efter en son hade landet dessutom hamnat i limbo mellan katoliker och protestanter. Henry hade brutit med påven, men var ovillig att bryta med den katolska tron och bli protestant.

Edwards era blev kort, han dog redan 1553, bara femton år gammal, och utan att ha lämnat egna barn efter sig. England befann sig nu i ett krisläge. Det fanns flera tänkbara arvingar, både katoliker och protestanter. Alla hade de ett gemensamt, de var kvinnor.

Mary Tudor, Elizabeth Tudor, Mary Stuart, Margaret Douglas och de tre systrarna Grey, Lady Jane, Lady Catherine och Lady Mary.

I Henry VIII testamente angavs att kronan skulle gå till Edward i första hand, och därefter till hans systrar Mary och Elizabeth. Mary var Henry VIII äldsta barn, född inom hans äktenskap med Katarina av Aragonien. När det äktenskapet annullerades, och kungen bröt med påven i Rom, blev Mary oäkta och förlorade titeln prinsessa. Hon blev istället Lady Mary. Liksom sin mor var hon hela sitt liv troende katolik.

Elizabeth föddes i kungens andra äktenskap, med Anne Boleyn. Anne var protestant. Både kungen och drottningen hade förväntat sig en son, så till den milda grad att de redan låtit skriva breven som angav att en son hade fötts, när de istället fick en dotter. Breven fick korrigeras, från prins till prinsessa, och kungaparet deklarerade att söner skulle komma. Liksom sin föregångare fick drottning Anne flera missfall, och kungens tålamod tröt. Drottningen anklagades för otrohet med flera män, inkluderat sin egen bror, och avrättades. Elizabeth, liksom tidigare hennes storasyster Mary, förlorades sin prinsesstitel och blev Lady Elizabeth. Elizabeth var protestant, även om religion inte var hennes viktigaste identifikation.

Tudorfamiljen var förhållandevis liten men Henry VIII hade två systrar. Hans äldre syster Margaret hade gifts bort med kungen av Skottland James IV. Deras son James V dog tidigt och lämnade en dotter efter sig, Mary Stuart. Henry hade en period försökt gifta bort sin son Edward med Mary, men planerna hade gått i stöpet och Mary hade istället trolovats med kronprinsen av Frankrike. Hon skickades tidigt till Frankrike för att växa upp vid det högst katolska franska hovet. 

Margaret Tudor hade ytterligare en kvinnlig arvinge, Margaret Douglas, från sitt andra äktenskap med greven av Douglas. Äktenskapet mellan Margaret och Douglas var oönskat av alla, utom av parterna själva. Henry uteslöt sin syster Margarets barn ur tronföljden, Mary Stuart med sina skotska rötter och sin franska uppfostran skulle inte bli drottning av England! Varken Mary eller Margaret fanns därför med i den officiella tronföljden, båda var dock reella hot för de övriga arvingarna.

Henrys yngre syster Mary hade gifts bort med den franske kungen när hon var 18 år gammal. Kungen var dryga 30 år äldre än sin nya drottning, och dog kort efter bröllopet. Mary, som ska ha fått ett löfte av sin bror att om kungen dog skulle hon få gifta sig med vem hon ville, gifte snabbt om sig med en av Henrys bästa vänner, Charles Brandon, hertig av Suffolk. De gifte sig medan hon fortfarande var kvar i Frankrike, och de gjorde det i hemlighet. När nyheten kom kungen till del blev han rasande. Så småningom förläts det unga paret, men de fick betala rejäla böter till kungen.

Tillsammans hade Mary och Charles flera barn, men deras söner dog unga. Hertigdömet gick därför vidare till Marys och Charles äldsta dotter, Frances, och hennes man Henry Grey. Henry var ättling till Elisabeth Woodville, drottning till Edward IV. Med arvet följde också anspråk på tronen, båda parter var ärelystna. Frances Grey var systerdotter till Henry VIII, och protestant. Hon överlät sina anspråk på tronen, som hon hade enligt Henry VIII testamente, till sina döttrar, Jane, Catherine och Mary. Lady Jane hade strax före Edwards död gifts bort med Guildford Dudley, son till hertigen av Northumberland, den absolut mest inflytelserike adelsmannen under Edward VI sista år som kung.

Direkt vid kungens död utropade Northumberland sin svärdotter Lady Jane Grey till drottning. Själv ansåg hon sig inte värdig att inneha tronen, Lady Jane var mycket väl beläst och korresponderade med flera lärda protestanter i Europa, trots att hon bara var sexton år gammal. Hon är troligen den mest intellektuella som någonsin suttit på Englands tron. Hon blev bara kvar där i nio dagar. Mary Tudor, kung Henry VIII äldsta dotter marscherade mot London för att ta vad hon ansåg var sin rättmätiga plats, och folket anslöt sig till henne i stora skaror. Lady Jane övergavs i Towern av alla, inklusive av sina föräldrar. Mary utropades till drottning, Mary I.

Lady Jane blev kvar i Towern under resten av sitt liv. Marys mål var att återställa katolicismen i landet och Lady Jane var en samlingspunkt för protestanter. Dessutom ställde Marys blivande make, Filip av Spanien, krav på att hon måste bort om det skulle bli något bröllop. Lady Jane avrättades 12 februari 1554 inne på Towern. Hennes make, avrättades samma dag. Hennes far avrättades ett par veckor senare. Hennes mor gifte om sig med sin stallmästare, troligen för att inte väcka misstanke om ytterligare uppror.

Mary I dog utan egna barn 1558 och nu var hennes protestantiska lillasyster Elizabeth närmast tronen. Många av Marys ministrar ville se Elizabeth avrättad, eller i alla fall utesluten ur tronföljden, men Mary vägrade. Hennes fars ord var lag, trots att han behandlat henne så illa när han levde.

Elizabeth intog tronen som Elizabeth I. Hennes tid som regent kantades av katolska angrepp i både stor och liten skala. Risken att bli avsatt och ersatt av, i första hand, Mary Stuart fanns länge där. Marys kaotiska äktenskap med Lord Darnley, Margaret Douglas son, och hennes efterföljande flykt till England gav Elizabeth lite respit men inte förrän Mary Stuart avrättades 1567 försvann det hotet helt för Elizabeth. Marys andra make Henry, Lord Darnley var Marys kusin och båda var Elizabeth kusinbarn. Marys och Darnleys enda barn, James VI blev så småningom Elizabeths efterträdare, och Englands kung James I. Trots sina katolska föräldrar var han uppfostrad som reformert protestant.

Lady Catherine Grey var också ett hot mot Elizabeth. Särskilt om hon skulle få söner. En son till Lady Catherine kunde mycket väl anses bättre lämpad till tronen än Elizabeth. Lady Catherine gifte sig i hemlighet, mot drottningens vilja, med Edward Seymour, vars far hade varit bror till Henry VIII tredje fru Jane och därmed också morbror till Edward VI. Drottningen skickade Lady Catherine till Towern när äktenskapet blev känt, och där födde hon sin första son. Officiellt erkändes aldrig äktenskapet mellan Lady Catherine och Edward Seymour, men under den tid de båda tillbringade i Towern fick de ytterligare en son. Elizabeth var rasande. Båda sönerna deklarerades vara oäkta. Lady Catherine skickades till ett hus på landet, där hon dog några år senare. Den äldre av sönerna gifte sig väl och är en förfader till nuvarande Elizabeth II. Deras oäkta börd gjorde dem dock ofarliga för Elizabeth.

Lady Mary Grey gifte sig också utan drottningens godkännande. Hennes make var dock inte lika framstående som Lady Catherines. Marys make var Thomas Keyes, drottningens portväktare. Hennes syster Catherine hade inte haft några vittnen på sitt bröllop vilket gjorde att det kunde avskrivas, Mary såg till att ha tre vittnen på sitt. Thomas Keyes var långt under Mary i rang, han var mycket äldre och hade redan ett antal barn. Deras äktenskap är ett udda inslag i historien, och mycket lite är känt om deras känslor för varandra. Liksom sin syster Catherine verkar det dock ha varit ett äktenskap baserat på kärlek.

Lady Mary sattes genast när äktenskapet blev känt i husarrest och såg aldrig mer sin make. Tomas Keyes skickades till sjöss under några år och när han återkom fick han återvända till sitt hem i Kent. Mary skickades runt till olika hushåll. Först efter Thomas död fick Mary sin fulla frihet åter. Mary dog 1578.

Henry VIII testamente följdes fullt ut, men trots det fanns det inga arvingar efter Elizabeth. Varken hon eller hens syster hade några barn, och av systrarna Grey hade bara Catherine barn. Hennes söner var oäkta och därför inte möjliga arvingar. Syskonens mor hade en yngre syster Eleanor, men hennes arvingar sågs som alltför avlägsna för att vara reella arvingar.

Tronen gick istället till Mary Stuart och Lord Darnleys son James, som enade Skottland och England i en personalunion. Han härstammade på både mödernet och fädernet från den enda linje som var struken i Henry VIII testamente.

 

Facebooktwitterlinkedin