I januari 897 inleddes en av historiens mest makabra rättegångar. Påve Stefanus VI (ibland räknad som VII) inrättade en tillfällig domstol, en synod, i Lateranen i Rom för att pröva om hans företrädare på posten, påve Formosus, hade brutit mot den regel som sa att en biskop inte fick byta stift. Anklagelsen löd att Formosus redan varit biskop när han lät sig väljas till påve, vilket på den här tiden egentligen inte var mer än biskop av Rom. Formosus hade utsetts till biskop av Porto år 864, en post han sedan både avsattes och återinsattes på, alltefter hur politiken varierade. Anklagelsen var en ren teknikalitet, Stefanus själv hade gjort sig skyldig till samma sak, Formosus hade utnämnt honom till biskop av Agnani.

 

Bakgrunden till rättegånge var politisk och hade växt fram ur en komplicerad politisk struktur. Formosus hade stött en tysk kung vid namn Arnulf på hans väg till den tyska kejsartronen, hans företrädare hade däremot stött huset Spoleto och deras kandidat till tronen. Nu, under Stefanus VI, var huset Spoleto tillbaka vid makten och krävde att Formosus straffades för sin inblandning i den tyska politiken. Politiken under dessa århundraden var rörig och en kamp mellan olika stormän och kyrkan, något som kulminerade när påve Leo III överraskande krönte Karl den Store till kejsare under julen år 800, som tack för Karls stöd.

 

Under synoden satt påve Formosus i sin påvliga skrud på en tron, medan Stefanus tog rollen som åklagare. En dekan hade i uppgift att svara för Formosus. I hans roll ingick att stå hela rättegången bakom Formosus plats. Det makabra i scenen var att Formosus dog i april 896, dryga nio månader innan synoden. Eftersom kroppen inte hade balsamerats, utan legat begravd under mellantiden är det troligt att den inte var i bästa skick under rättegången! Scenen inne i Lateranen måste ha varit grotesk, och lukten överväldigande, särskilt för dekanen bakom Formosus plats.

 

Ingen av de inblandade var särskilt förvånad när Formosus, eller det som var kvar av honom, förklarades skyldig till anklagelserna. Straffet var Damnatio memoriae, minnets fördömelse. Detta gamla romerska begrepp innebar att en person skulle glömmas helt, utplånas ur historien. För Formosus innebar straffet att alla hans handlingar som påve drogs tillbaka, alla beslut han tagit förklarades annullerade. Hans påvliga insignier och skrud slets av kroppen, och de tre fingrar på högra handen, som han använt för att välsigna folk med höggs av hans hand. Kroppen begravdes sedan på en kyrkogård för vanliga människor, bara för att sedan grävas upp igen några veckor senare, och kastas i Tibern.

 

Här kunde historien sluta, men en munk lyckades fiska upp resterna av Formosus ur floden och genast började det ryktas att mirakler skedde runt kroppen, som vid det här laget bör ha varit ganska sliten. Kroppen begravdes tillfälligt. Åter tog politiken i Rom vid, och den falang som förlorat mark när familjen Spoleto tog över, växte åter i styrka. Många i Rom var också chockade över hanteringen av Formosus kropp. Även det faktum att alla Formosus utnämningar till biskopar hade förklarats annullerade (och därmed var alla präster som de i sin tur ordinerat, och alla handlingar dessa utfört i princip också annullerade), ledde till stora legala problem och osäkerheter. Vinden vände till Formosus fördel.

 

Stefanus VI avsattes och kastades i fängelse, där han dog av strypning under sensommaren 897. En ny påve, Theodor II, kallade till en ny synod i december 897 där Formosus reformerades och beslutet från kadaversynoden åsidosattes. Formosus kläddes än en gång i sin påvliga skrud och begravdes ytterligare en gång, nu i själva Peterskyrkan. 

 

Året efter kallade ytterligare en ny påve, John IX, till två synoder, en i Rom och en i Ravenna för att bekräfta Theodor II beslut, och för att förstöra alla handlingar från kadaversynoden. Han förbjöd även framtida liknande synoder. Men säg den lycka som varar! Det finns indicier på att en senare påve, Sergius III som varit en av domarna vid den första synoden, upphävde dessa beslut och godkände kadaversynodens beslut. Det finns även rykten om att stackars Formosus i samband med detta åter grävdes upp, dömdes ännu en gång, och halshöggs! Idag räknar kyrkan honom som rehabiliterad, och han ska nu vila i frid i Peterskyrkan!

 

Facebooktwitterlinkedin
Kategorier: Europa