Rosornas krig är beteckningen på en av historiens mest kända konflikter. Den pågick mellan 1455 och 1487, men konfliktens orsaker hittas långt tidigare. För att förstå bakgrunden behöver man börja med Edward III, och det är honom nästa inlägg kommer fokusera på!

 

Rosornas krig utspelade sig mellan två grenar av samma kungliga ätt, med ytterligare ingifta grenar och dessutom flera andra inflytelserika ätter involverade. Det var en kamp om kronan som grundades i det faktum att Richard II avsattes av sin kusin år 1400, vilket gjorde kungamakten otrygg. Om en kung kan avsättas, så kan det hända igen!

 

Konflikten brukar anses som komplicerad, men handlar egentligen bara om vem som har störst rätt att vara kung, och vad man gör om den person som innehar kungakronan inte är lämpad för uppgiften. Rosornas krig vimlar av starka personligheter och fantastiska öden, liksom av några av de blodigaste slagen i Englands historia.

 

Namnet rosornas krig myntades av Sir Walter Scott (han som skrev Ivanhoe) på 1800-talet och baseras på de olika släktgrenarnas märken, en röd ros (Lancaster) och en vit ros (York), men under konflikten användes många olika symboler, varje kung och storman hade sin egen symbol. Under den tid konflikten pågick och under åren därefter kallades konflikten ingenting särskilt, få krig har ett namn medan de utspelas. Symboliken med rosorna uppkom dock relativt snart efter konflikten (Shakespeare) och det är ett passande namn som hållit myten levande ända in i vår tid. Ibland kallas konflikten för The Cousins War, för att förtydliga det nära släktskapet mellan de olika sidorna. Det bör påpekas att på engelska används alltid beteckningen Wars of the Roses i plural, eftersom det var en serie konflikter.

 

Facebooktwitterlinkedin