Sergeant-Major-General Boye

Striden vid Marston Moor 1644, där parlamentstrupperna, roundheads, slog de kungatrogna, cavaliers, i det pågående engelska inbördeskriget hade stor betydelse för kriget i sig. Men slaget är kanske mest känt för att det var där Boye dog.   Boye var utnämnd Sergeant-Major-General bland rojalisterna, och var trogen sin herre, prins Rupert. Boye hade rykte om sig att Läs mer…