Berättelsen om Engelbrekt

Engelbrekt. De flesta kommer ihåg namnet från historielektionerna, men få kan placera honom i rätt tid, eller i rätt omständigheter! Engelbrekt är dessutom en av ytterst få personer i svensk historia som identifieras enbart med sitt förnamn (mononym). Engelbrekt levde sitt liv och genomförde sin kamp under den epok i Läs mer…