Barnet i värmepannan

En drottnings första plikt är att föda en arvinge, och historiskt sett har en manlig arvinge varit det viktiga. Men när drottning Mary av Modena, kung James II andra fru, gjorde just det, ledde det till att kungen, drottningen och den lille prinsen fick fly landet i vad som gått Läs mer…