Den tatuerade gardisten

Stockholm hade vid början av 1800-talet drygt 70 000 invånare. Hundra år senare bodde där ca 250 000 personer. Den enorma befolkningsökningen berodde dels på industrialismen som tog fart under andra halvan av seklet, dels på de svåra förhållandena på landsbygden som drev folk att söka lyckan i staden. Befolkningsökningen ledde till Läs mer…

Josef – en stataruppväxt

Den sista veckan i oktober kallas traditionellt för slankveckan. Det var under den veckan som statarna i Sverige kunde byta arbetsgivare. Skörden var avklarad och gårdarna kunde under en vecka klara sig utan den arbetskraft som valde att inte förlänga sitt arbetskontrakt, utan tog chansen att få det bättre på nästa Läs mer…