Släkten är värst – elaka farbröder i historien

De elaka farbröderna är vanligt förekommande, både i litteraturen och i historien. CS Lewis låter i berättelserna om Narnia hjälten Prins Caspian strida om tronen med sin farbror Miraz. Shakespeares tragedi om Hamlet fokuserar på striden mellan kungasonen Hamlet och hans farbror Claudius. Robert Louis Stevensons Kidnapped, som utspelar sig under jakobiternas uppror 1745, är ytterligare en historia om en förrådd brorson. Den unge David Läs mer…

För bekvämligare överfart…

År 1804 lät greve Samuel af Ugglas, som både var landshövding och ägare till Almare-Stäkets gård bygga en bro över Stäksundet. Bron låg precis nedanför den gamla och i många år omstridda borgen Almare-Stäket. För sitt besvär fick han inte bara rätt att ta ut en broavgift, han fick även Läs mer…