För bekvämligare överfart…

År 1804 lät greve Samuel af Ugglas, som både var landshövding och ägare till Almare-Stäkets gård bygga en bro över Stäksundet. Bron låg precis nedanför den gamla och i många år omstridda borgen Almare-Stäket. För sitt besvär fick han inte bara rätt att ta ut en broavgift, han fick även Läs mer…