En stor mans prestationer

Ett av de utmärkande dragen för det Heliga romerska riket av tysk nation, vanligen bara tysk-romerska riket på svenska, är att kvinnor inte kan inneha kejsartiteln. Så för att bli kejsarinna var Maria Theresia tvungen att gifta sig till titeln, trots att den tidigare innehafts av hennes far. Maria Theresia Läs mer…