Drottningar med dubbelnamn

Under en period av den svenska monarkin har alla drottningar dubbelnamn. Denna period sammanfaller med ett komplicerat skifte mellan olika ätter på Sveriges tron, vilket gör att många har svårt att skilja drottningarna från varandra, särskilt som samma namn återkommer i olika kombinationer. Här presenteras 200 år av drottningar med Läs mer…